Groneko spółka Z.O.O

87-732 Lubanie, Mikorzyn 19


Tel.(54) 251 33 59


NIP: 8883118588 REGON: 341476649


KRS: 0000473981


Bilans spółki na 01.03.2018

Rachunek zysków i strat na 01.03.2018

Plan połączenia Z.G.K GRONEKO sp. z.o.o oraz GRONEKO sp. z.o.o